سفر رئیس پارلمان عراق به اردن برای شرکت در نشست اقتصادی