26 نظامی سعودی در حمله نیروهای یمنی کشته و زخمی شدند