رقابت دانش‌آموزان برای ورود به پایه هفتم مدارس نمونه دولتی