برداشت 77 هزار تن گندم در دهلران/كاهش 10 درصد برداشت گندم نسبت به سال گذشته