جراحت‌های سوختگی به ساختمان‌های زیر پوست آسیب وارد می‌کند