آرسنال شانس نایب قهرمانی را از دست داد؛ ساندرلند در لیگ برتر ماند