ظریف از روند کمک‌رسانی بین‌المللی به یمن انتقاد کرد