استخدام رشته های فنی و مهندسی در شرکت صنایع هیربد زرندیه واقع در کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران ساوه