افتتاح مرکز تحقیقات زنبور عسل در ساختمان گیاه‌شناسی دار‌آباد