افت علمی تکان دهنده کشور پس از 8 سال رشد علمی مستمر/ رشد 19 درصدی تولید علم عربستان و افت 2.5 درصدی در ایر