حمله تند روزنامه استقلال به بازیکن این تیم/ از سر دلسوزی ماند!