آخرین اخبار اکران انیمیشن «شاهزاده روم» در خارج و داخل کشور