ارتش سوریه عقب نشینی کرد/ سقوط کل منطقه باستانی پالمیرا به دست داعش