چراغ سبز به استقلالی ها؟! عکس / حرکت غافلگیرکننده و بی سابقه علی منصور پس از برد الاهلی