ارتش سوریه عقب نشینی کرد/ کل منطقه باستانی پالمیرا به دست داعش افتاد