برگزاری کنفرانس بین‌المللی تفکر اسلامی در قرن 21 در روسیه