اختراع نوعی سیمان در غزه برای مقابله با محاصره+عکس