دستورالعمل ثبت‎نام یارانه خانوارهای جدید ابلاغ نشده است‌