اقتصادنیوز: بنزین تک‌نرخی می‌شود؛ هر لیتر 1000 تومان