مراسم اختتامیه همایش ملی دانشجویی «میعاد محراب» برگزار شد