مهار به موقع آتش سوزی خودرو پیکان وانت توسط آتش نشانی اشتهارد