ورود رئیس جمهور به پایان جنجالی لیگ/ جام خبرساز یک قربانی گرفت!