فراق پهلوان‌باشی یک‌ساله شد/ امروز، سالگرد شکست‌دهنده شیطان بزرگ + عکس و فیلم