نخستین نشست شورای تبلیغ چهارمحال و بختیاری در سال جاری برگزار شد