سانحه رانندگی در جاده گتوند ، شوشتر پنج مصدوم بر جای گذاشت