شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در ورزشگاه آلیانس آر‌ه‌نا+تصاویر