استاندار تهران: رسانه‌ها در دنیای دیجیتال امروز نقش اول را به عهده دارد