مطبوعات دچار خودسانسوری شده‌اند/ کم‌رنگ شدن کاریکاتور در مطبوعات