امشب پایان مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی قرآن/نمايندگان 81 كشور شنبه با رهبرانقلاب دیدار می کنن