واردات خودروی لوکس سه میلیاردی در شرایط محدودیت ارزی کشور! + تصاویر