اولین ترکش اتفاقات تبریز؛حسین عسگری کنار گذاشته شد/قهرمانی سپاهان قطعی است برکنار شد/قهرمانی سپاهان