دلایل رکود بازار پارچه در مرکز مازندران/تعطیلی نیمی از بزازی‌های ساری