به سکوها عدد 4 را نشان ندادم/ الشباب عربستان درس خوبی به ما داد/ قهرمانان آسیا از سطح لیگ برتر ایران بس