آیت الله نوری همدانی: به دشمن اجازه نفوذ و تهدید نخواهیم داد