همه بازیکنان وظایف‌شان را به خوبی انجام دادند/ هنوز کارمان تمام نشده است