استفاده آمریکایی‌ها از فیلم «۳۰ دقیقه نیمه شب» برای تبلیغ شکنجه