جشن فارغ التحصیلی ۱۷۰ دانشجوی دانشگاه آزاد رشت برگزار شد