بازدید تیم کیا از آلیانتس‌آره‌نا/ هدیه ویژه مهدی برای شاگردانش