آیت الله سبحانی: دشمن اصلی اسلام یعنی رژیم صهیونیستی فراموش شده است