ازدحام پرشور امدادگران هلال احمر و دلخوری میهمانان از ظرفیت کم سالن