تلاش دولت معرفی چهره صلح طلب و متمدن ایرانیان به جهانیان است/باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم