نظام اسلامی در سایه ایثارگری شهدا و جانبازان در امنیت کامل است