انتقاد وزیر امور خارجه کشورمان از روند کمک رسانی بین المللی به یمن