منصوریان: پس از آن بازی عجیب خوب ظاهر شدیم/ عدد 4 را به پرسپولیسی‌ها نشان ندادم!