برتری ارزشمند نفت مقابل الاهلی عربستان / دومین تیم سعودی هم با شکست بدرقه شد