نخستین مسابقه دانشجویی قایق های کارتنی در بوشهر برگزار شد