روزنامه نود 31 اردیبهشت | فوق ستاره از منزل کی‌روش تهدید به مرگ شد! | مالک جدید خودش مربی می‌آورد