رزمایش بزرگ نیروی زمینی ارتش از فردا به مدت ۷ روز آغاز می‌شود