فینالیست‌های سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم معرفی شدند