بیرانوند: بیشتر از تمام تیم‌ها بازی کرده‌ایم/ امیدوارم حداقل یک جام را به دست بیاوریم